ایران قهرمان جام جهانی پهلوان تختی در بندرماهشهر شد

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام جهان پهلوان تختی روزهای ۵ و ۶ بهمن در سالن بعثت بندر ماهشهر برگزار شد و در پایان تیم ایران با کسب سه نشان طلا، یک نشان نقره و هشت نشان برنز و کسب ۱۹۲ امتیاز بعنوان قهرمانی رسید و تیم های ترکیه و قزاقستان پس از تیم ایران به ترتیب با ۱۷۱ و ۱۴۵ امتیاز دوم و سوم شدند.
رده بندی انفرادی و تیمی این مسابقات به شرح زیر است:
رده بندی انفرادی:
۵۵ کیلوگرم: ۱- اکرم اوزترک (ترکیه) ۲- باچانا پوت کارادزه (گرجستان) ۳- مسلم نادری خادم و رضا خدری (ایران) ۵- ابراهیم نوراله یف و زیاد زینالوف (آذربایجان) ۷- آمانگالی بکبولاتوف (قزاقستان) ۸- فلوریان تیتا (رومانی) ۹- حمیدرضا خامسی (ایران) ۱۰- کاکا ایرمادزه (گرجستان)
۶۰ کیلوگرم: ۱- ژولامان شارشنبکوف (قرقیزستان) ۲- مهرداد مردانی (ایران) ۳- داستان زارلیخانوف (قزاقستان) و میرامبک آیناگولوف (قزاقستان) ۵- رستم تلشوف (قرقیزستان) و ساکیت گولیف (آذربایجان) ۷- شیرزاد بهشتی طلا (ایران) ۸- آگوستین اسپاسوف (بلغارستان) ۹- آیدوس سلطانگالی (قزاقستان) ۱۰- میثم دلخانی (ایران)
۶۳ کیلوگرم: ۱- کالی سلیمانوف (قرقیزستان) ۲- کودایبرگن تورسینوف (قزاقستان) ۳- عمربک آماتف (قرقیزستان) و محمد نوربخش (ایران) ۵- کویکا تچیتاوا (گرجستان) و دمیترو کوسینوک (اوکراین) ۷- طالح ممدوف (آذربایجان) ۸- رضا عباسی (ایران) ۹- عبدالرحمن آلتان (ترکیه) ۱۰- مصطفی کایدخورده (ایران)
۶۷ کیلوگرم: ۱- آلمات کبیسپایف (قزاقستان) ۲- فوزی ماموتوف (اوکراین) ۳- محمد الیاسی (ایران) و آتاکان یوکسل (ترکیه) ۵- اسماعیل بوررو مولینا (کوبا) و مورات فیرات (ترکیه) ۷- میرژان شرماخانبت (قزاقستان) ۸- ویتالی فوگلایف (اوکراین) ۹- دانیر کالنکف (قزاقستان)۱۰- حسین اسدی (ایران) محمدرضا گرایی (ایران)
۷۲ کیلوگرم: ۱- دیمیو ژاداریف (قزاقستان) ۲- مورات داگ (ترکیه) ۳- ابراگیم ماگومادوف (قزاقستان) و فرشاد بلفکه (ایران) ۵- افشین بیابانگرد (ایران) و گوگا گوگیبراشویلی (گرجستان) ۷- آبیلایخان آمزیف (قزاقستان) ۸- چنگیز اسلان (ترکیه) ۹- سانان سلیمان اف (آذربایجان) و آرتور پولیتایف (اوکراین)
۷۷ کیلوگرم: ۱- محمدعلی گرایی (ایران) ۲- سرکان آککویون (ترکیه) ۳- برومند اصلان (ایران) و فاتح چنگیز (ترکیه) ۵- بکوری گوگولی (گرجستان) و پژمان پشتام (ایران) ۷- کایراتبک توگولبایف (قرقیزستان) و لوئیس انریکه گوتیرز گومز (کوبا) ۹ اسین آسانوف (قرقیزستان) و نصیر حسن اف (آذربایجان)
۸۲ کیلوگرم: ۱- امره کوش (ترکیه) ۲- دانیل الکساندروف (بلغارستان) ۳- آیونگو ریکادزه (گرجستان) و برهان آکبوداک (ترکیه) ۵- یاروسلاو فیلچاکوف (اوکراین) و کیوان رضایی (ایران) ۷- یوسف قادریان) ۸- آنتونیو دوران روبلس (کوبا) ۹- آتابک عزیزبکوف (قرقیزستان) ۱۰- نیکو ساموئل اوجوگ (رومانی) ۱۱-مهدی ابراهیمی (ایران)
۸۷ کیلوگرم: ۱- سامان عزیزی (ایران) ۲- حسین موتسولگوف (قزاقستان) ۳- عظمت کاستوبایف (قزاقستان) و تارک عبدالسلام (بلغارستان) ۵- گئورگی کاتسانشویلی (گرجستان) و سامات شیرداکوف (قرقیزستان) ۷- متهان باشار (ترکیه) ۸- بهروز هدایت (ایران) ۹- آرمان علیزاده (ایران) ۱۰-یوری شکریوبا (اوکراین)
۹۷ کیلوگرم: ۱- اورخان نورایف (آذربایجان) ۲- جنگ ایلدیم (ترکیه) ۳- علی اکبر حیدری (ایران) و ترومان ایوب اف (آذربایجان) ۵- دورین کنستانتین پیروان (رومانی) و محمد یگانه (ایران) ۷- اونگین ساویتا (اوکراین) ۸- عبدالکدیر جبی (ترکیه) ۹- یرولان ایسکاکوف (قزاقستان) ۱۰- والرین مورانیدزه (گرجستان) ۱۱- امیرحسین حسینی (ایران)
۱۳۰ کیلوگرم: ۱- بهنام مهدی زاده (ایران) ۲- عثمان ایلدریم (ترکیه) ۳- شهاب قوره جیلی (ایران) ۴- آلین الکسیوس (رومانی) ۵- ابوالفضل نجفی (ایران) ۶- آنتون ساونکو (قزاقستان)

رده بندی تیمی: ۱- ایران ۱۹۲ امتیاز ۲- ترکیه ۱۷۱ امتیاز ۳- قزاقستان ۱۴۵ امتیاز ۴- گرجستان ۱۱۰ امتیاز ۵- قرقیزستان ۹۸ امتیاز ۶- آذربایجان ۸۸ امتیاز ۷- اوکراین ۷۹ امتیاز ۸- بلغارستان ۶۲ امتیاز ۹- رومانی ۴۲ امتیاز ۱۰- کوبا ۲۹ امتیاز ۱۱- ایتالیا ۲۴ امتیاز (این رقابت ها بر اساس قانون جدید امتیاز بندی شده است)