هوای سه شهر خوزستان آلوده اعلام شد

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: بنا بر اعلام مرکز کنترل و پایش محیط زیست، شاخص ذرات کمتر از ۱۰ میکرون در بندر امام امروز به عدد ۲۱۷ رسید که نشان دهنده وضعیت بسیار ناسالم می باشد.

همچنین این میزان در شهر بندر ماهشهر به ۱۱۹ رسید که نشان دهنده ی وضعیت ناسالم برای گروه های حساس است. شاخص ذرات کمتر از دو و نیم میکرون در هوا در شهر اندیمشک به ۱۱۵ رسید که نشان دهنده ی وضعیت ناسالم برای گروه های حساس است.

آلودگی هوا تابع جریان های افقی و عمودی در جو است؛ از سوی دیگر در زمانی که هوا ابری است شرایط ایستایی ایجاد می شود و غبار در یک جا متمرکز می شود. در خوزستان به دلیل تنوع آلاینده ها، پدیده تجمعی بوجود می آید به این معنی که آلودگی هایی همچون گرد و غبار، صنایع و خودروها اثر یکدیگر را تشدید می کنند