وقوع چهار زمین لرزه در امروز خوزستان

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: سرپرست فرمانداری شوشتر به نقل از موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران گفت : زمین لرزه اول در ساعت یک و ۴۹ دقیقه و سه ثانیه به بزرگی ۲ و ۹ دهم در مقیاس امواج درونی زمین و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین به وقوع پیوست.
حسین پنبه دانه پور افزود : زمین لرزه ی دوم در ساعت پنج و ۲۹ دقیقه و ۲۴ ثانیه به بزرگی سه و ۶ دهم در مقیاس امواج درونی زمین و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد.
وی ادامه داد : همچنین زمین لرزه ی سوم نیز در ساعت هشت و ۲۰ دقیقه و ۴۰ ثانیه به بزرگی سه وسه دهم در مقیاس امواج درونی زمین و در عمق ۹ کیلومتری زمین به وقوع پیوست.
همچنین زمین لرزه ای در ساعت ۶ و ۲۹ دقیقه به بزرگی ۲ و یک دهم در مقیاس امواج درونی زمین و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین شهر حمیدیه را لرزاند.
تاکنون گزارشی از این زمین لرزه ها مخابره نشده است.