جایگاه های CNG خوزستان تعطیل می‌شوند؟

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: غلامرضا مندل‌زاده اظهار کرد: کنترل کیفیت جایگاه‌های سوخت فرآیندهای متعددی دارد که براساس صحت عملکرد کالیبراسیون یا اندازه‌شناسی و ایمنی خدمات جایگاه، اندازه گیری می‌شوند و باتوجه به اینکه با فشار بسیار بالای گاز CNG روبه رو هستیم برمیزان حساسیت استاندارد‌ها افزوده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۱۰۰جایگاه عرضه گازCNG در استان خوزستان فعال است گفت: با این تعداد جایگاه عرضه سوخت که در استان داریم سازمان استاندارد برای رفع نواقص بحرانی اینجایگاه‌ها وارد عمل شد که توانست بیش از ۶۰درصد از جایگاه‌ها را به سطحی برساند که شاهد حوادث ناگوارنباشیم.

رئیس اداره نظارت براجرای استاندارد اداره کل استاندارد خوزستان عنوان کرد: عوامل زیادی درباره نواقص جایگاه‌های سوخت وجود دارد که براساس استانداردهای ملی ۱۶عامل در حد بحران هستند که به صورت خلاصه می‌توان به فشار بیش از اندازه در مخازن گازCNG، نشتی گاز، خم شدگی و شکستگی شیلنگ‌ها اشاره کرد.

وی گفت: خدمتی که جایگاه داران ما در عرضه سوخت به مردم می‌رسانند ارتباط مستقیمی با ایمنی وسلامت جامعه دارد و ما آن‌ها را به عنوان همکار خود در سازمان استاندارد می‌بینیم به‌‌ همان اندازه که ما حساس هستیم انتظار داریم آن‌ها هم ایمنی و استاندارد را رعایت کنند.

رئیس اداره نظارت براجرای استاندارد اداره کل استاندارد خوزستان افزود: تخصص جایگاه داران در بحث توزیع سوخت بسیار موثر است چرا که با یک فرآیند پیچیده مکانیکی روبه رو هستیم هرچه بیشتربا مباحث فنی آشنا باشند به مشکلات و تبعات آن مسلط ترخواهند بود و تلاش بیشتری در جهت جلوگیری از اتفاقات احتمالی خواهند داشت.

مندل‌زاده بیان کرد: اطلاع رسانی به مردم و جامعه درباره جایگاه‌های عرضه سوخت CNG سبب ایجاد یک امنیت روانی مناسب می‌شود و تعطیلی جایگاه‌ها در جهت حمایت و به‌خاطر ایمنی و امنیت آن‌ها است.

وی گفت: در بازرسی‌های انجام شده توسط اداره استاندارد بیش از ۱۰۰آیتم کنترلی وجود دارد که رعایت آن‌ها برای بهره برداری از جایگاه ضروری است و در بین دستگاه‌های متولی دربحث ایمنی و امنیت مردم تعامل مناسبی برقرار است.

رئیس اداره نظارت براجرای استاندارد اداره کل استاندارد خوزستان افزود: شهرستان باغملک نیز دارای ۳جایگاه سوخت CNG است وهرکدام دارای نواقصی هستند که درصورت عدم رسیدگی اقدام به تعطیلی آن‌ها خواهیم کرد.