صدور فرمان آماده باش مدیریت بحران در خوزستان

با توجه به نامه سازمان مدیریتبحران کشور، سازمان هواشناسی کشورو اخطاریه شماره ۴ و اطلاعیههواشناسی خوزستان در خصوص انتظاروقوع رگبار و رعد و برق در مناطقجنوبی، شرقی و مرکزی استان از روزجمعه (٢۴ آذر) تا شنبه (٢۵ آذر) واحتمال آبگرفتگی معابر و مواج شدنخلیج فارس، همچنین انتظار وقوعتندبادهای لحظه ای در روز جمعه ۲۴آذر ماه ۹۶ و برخاستن گردوغبار دراهواز، اداره کل مدیریت بحران استانهماهنگی لازم را با فرمانداران نسبت بهاتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری وکاهش آثار حوادث احتمالی به عملآورده است.