آخرین خبرها از احداث شهرک پتروشیمی

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان با اشاره به آخرین اقدامات انجام گرفته در بحث شهرک پتروشیمی در امیدیه گفت: درخواست زمین مورد نیاز احداث این شهرک به جهاد کشاورزی و اداره‌کل منابع طبیعی استان ارسال شده است تا زمین مورد نیاز تخصیص داده شود.

اخلاق محمدیان اظهار کرد: پس از دریافت مصوبه دولت در خصوص احداث شهرک پتروشیمی امیدیه، استعلامات لازم از دستگاه‌های اجرایی استان نیز گرفته شد و اکنون پرونده این شهرک در کارگروه امور زیربنایی جهت تصویب قرار دارد تا پس از آن در شورای برنامه‌ریزی استان نیز مطرح و به تصویب برسد.
وی افزود: درخواست زمین موردنیاز احداث این شهرک به سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی استان ارسال شده است تا زمین مورد نیاز تخصیص داده شود.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان تصریح کرد: پس طی این فرآیندها و تخصیص زمین، شرکت شهرک‌های صنعتی می‌تواند اقدامات لازم را جهت ساخت این شهرک و واگذاری زمین‌های آن انجام دهد.
محمدیان عنوان کرد: در این زمینه اقدامات بسیار خوبی از جمله تخصیص اعتبار مناسب جهت مطالعات طرح‌های قابل استقرار درون شهرک‌های تخصصی انجام گرفته است. همچنین طراحی شهرک تخصصی پتروشیمی امیدیه قرار است تا توسط یک شرکت آلمانی انجام شود.
وی با بیان اینکه طراحی شهرک قرار است بر مبنای طرح‌‌هایی باشد که در درون شهرک اجرایی می‌شود، گفت: احداث این شهرک یک کار استاندارد است و می‌توان با توجه به اقدامات انجام گرفته، به آینده شهرک امیدوار بود.