۲۰ میدان نفتی جنوب در حال توسعه است

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب گفت: امیدواریم که هم برای توسعه میادین نفتی و نوسازی تاسیسات، از توان همه سازندگان، تولیدکنندگان و شرکت‌های دانش بنیان درون کشور و استان خوزستان استفاده کنیم.

بیژن عالی پور اظهار کرد: در حال توسعه ۲۰ میدان نفتی در مناطق جنوب نفت خیز هستیم که کار توسعه این میادین عمدتا با همکاری دانشگاه‌های کشور و شرکت‌های دانش بنیان انجام خواهد گرفت.

وی افزود: سازندگان، و شرکت‌های دانش بنیان تولیدکنندگان پای کار بیایند تا بتوانیم از خدمات آن‌ها همانطور که در تحریم‌ها به کمک ما آمدند استفاده کنیم.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب تصریح کرد: امیدواریم که هم برای توسعه میادین نفتی و نوسازی تاسیسات، از توان همه سازندگان، تولیدکنندگان و شرکت‌های دانش بنیان درون کشور و استان خوزستان بهره بگیریم.

عالی پور عنوان کرد: شرکت‌های دانش بنیان و بسیاری از سازندگان در دوره تحریم‌ها کمک شایانی به صنعت نفت و مناطق نفت خیز جنوب کردند و دراین زمینه امیدواریم برای توسعه میادین و بازسازی تجهیزات از توان آن‌ها استفاده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در بحث توسعه میادین و بخش‌های دیگر از جمله بازسازی تجهیزات صنعت نفت امیدواریم از ظرفیت بخش‌های مختلف به خصوص دانشگاه‌های کشور بتوان به خوبی بهره برد.