باران ادامه دارد

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: موج بارندگی ها تا امشب در بیشتر مناطق استان خوزستان به ویژه شهرهای شمالی ادامه دارد.

اداره کل هواشناسی خوزستان گفت: سامانه بارشی که از دیروز وارد استان شد، بیشتر مناطق استان به ویژه مرکز، جنوب و شرق استان را تحت تاثیر قرار داد.
در ۲۴ ساعت گذشته در شادگان ۶ و ۸ دهم میلی متر، آبادان و خرمشهر با ۴ و ۸ دهم، اهواز ۴، ایذه ۲ و ۴ و باغملک ۳ میلی متر بارندگی ثبت شد.
این سامانه بارشی تا پایان وقت امروز بیشتر در شهرهای شمالی فعالیت خواهد بود و از فردا تا پایان هفته هم روند افزایش دما پیش بینی شد.بر همین اساس دمای هوای استان به صورت تدریجی از سه تا پنج درجه زیادتر می شود. در گزارش هواشناسی اهواز با ۲۲ و دهدز با ۶ درجه بالای صفر به ترتیب خنک ترین و گرمترین شهرهای استان و تاراز با دمای ۱ درجه بالای صفر سردترین منطقه در خوزستان بودند.
پدیده مهم هواشناسی در چند روزه آینده هم مه صبحگاهی پیش بینی شده است.