خوزستان رتبه پنجم سپرده گذاری در بانک ها

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: خوزستانی ها در رتبه پنجم سپرده گذاری در بانک ها قرار گزفتند

🔺عصرجنوب- بر اساس گزارشی که از بانک مرکزی استخراج شده است؛ خوزستانی ها با سپرده ۴۴ هزار و ۳۶۱ میلیارد تومانی در رتبه پنجم سپرده گذاری در بانک ها ایستاده اند.
تهران ها با ۶۶۰ هزار و ۸۲۵ میلیارد تومان، اصفهانی ها با ۷۵ هزار و ۳۶۲ میلیارد تومان و خراسانی ها با ۶۵ هزار و ۳۳۹ میلیارد تومان در رتبه اول تا سوم اند.
البته؛ سپرده هنگفت صنایع استان خوزستان که گردش مالی آن در بانک های تهران صورت می گیرد به حساب سپرده گذاران پایتخت نشین نوشته شده است.