آرمانی ها بخوانند

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: موسسه ملل بر اساس سپرده مشتریان، نسبت به پرداخت بخشی از سپرده ها اقدام می کند.

بر اساس آخرین خبرهای رسیده درباره حل مشکل سپرده‌گذاران آرمان، موسسه ملل تقبل کرده در بحث موسسه آرمان ورود کند تا با ادغام این دو موسسه نسبت به پرداخت بخشی از سپرده ها اقدام شود. 

بر این اساس پس از حل شدن همه مشکلات باقی مانده سپرده مردم به آنان پرداخت می شود. 

استاندار خوزستان نیز اعلام کرده که تا پایان هفته جاری با ولی ا…سیف، مدیرکل بانک مرکزی، نشستی برگزار و آخرین چاره جویی ها برای حل این مشکل انجام شود.