هوای خوزستان؛ شرق بارانی، جنوب شرجی و غرب خاکی

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: بررسی نقشه های پیش یابی از فردا تا چند روز آینده مجددا تقویت زبانه کم فشار و جنوبی شدن جریانات جوی و انتقال رطوبت از روی خلیج فارس را به روی استان نشان می دهند که در بخشهای از جنوب و مرکز باعث وقوع شرجی خواهد شد.

مضافا اینکه در اواسط روز به علت بالا بودن ضرایب ناپایداری شاهد رشد ابر و احتمالا رگبار و رعدوبرق پراکنده و موقت توام با تندباد لحظه ای بویژه در نیمه شرقی خواهیم بود .

طی امروز در بخشهای از جنوب غرب استان طی بعدازظهر احتمال غبار محلی وجود دارد.