اگر شهرداری اهواز فاقد خلاقیت است از دیگر کلانشهرها کپی برداری کند

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: شهروندانی که در تابستان به استان های دیگر سفر می کنند، در بازگشت به استان، متفقاً تعریف می کنند در هر سفر، خصوصاً با دیدن کلانشهرها، شاهد تغییرات جدید هستند و علاوه بر اجرای پروژه های عمرانی زیباسازی و المان های جذابی را مشاهده می کنند که نظیر این کارها را در کلانشهر اهواز نمی بینند. پیک راوی که هم اکنون در مشهد است و نایب الزیاره ماست در تماس با راوی تعریف می کرد در این شهر تابلوهایی که گویای زمان جنگ تحمیلی و بعد سازندگی است به چشم می خورد، در حالی که چنین اقدامی در شهر ما که مرکز ثقل جنگ بوده، انجام نشده و تعدادی مجسمه که در برخی میادین نصب شده اوج بی سلیقه گی متولیان این کار را می رساند. مثل نصب مجسمه اسب و شتر و سایر حیوانات.
پیشنهاد این است که اگر در شهرداری این کلانشهر اتاق فکری برای طراحی المان های مناسب برای نصب در نقاط مناسب شهر وجود ندارد، لااقل مدیران یا کارشناسان مربوطه با هزینه شهرداری به برخی کلانشهر ها بروند و ضمن مشاهده وضعیت شهرها، لااقل از موارد خاص کپی برداری کنند تا شهر ما اینقدر بی روح نباشد یا زمانی که می خواهند جاذبه هایی ایجاد کنند ، این همه کج سلیقه گی نشان ندهند.

نور خوزستان