جواز تأسیس فولاد سازی صادر شد

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: به گزارش روابط عمومی فولاد اکسین خوزستان مهندس محمود پور مدیر عامل محترم روز شنبه با حضور در سازمان صنعت ، معدن و تجارت جواز تاسیس کارخانه فولاد سازی این شرکت را دریافت نمود.

مهندس محمود پور همچنین با حضور در دفتر مهندس حسن زاده رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان خوزستان به بحث و تبادل نظر در خصوص اجرای کلیه مراحل فنی و قانونی احداث کارخانه فولاد سازی پرداختند.