انتصاب قریب الوقوع چند مدیرکل استانداری، فرماندار و معاون فرماندار در خوزستان

چند مدیرکل استانداری و فرماندار و معاون فرماندار در خوزستان بزودی منصوب می شوند.
 خبرها از تغییر دو مدیرکل در حوزه شهری و اجتماعی استانداری خوزستان حکایت دارد.

بنا به این خبر، حکم انتصاب شهاب صدیقی فرماندار فعلی امیدیه به عنوان مدیرکل امور شهری استان خوزستان بزودی ابلاغ می شود.

در این حال ندا شفیعی از دانشگاه چمران به اداره کل امور اجتماعی استانداری خوزستان منتقل و مدیرکل این اداره خواهد شد.

در این حال تکلیف فرمانداران بهبهان و امیدیه نیز در حال نهایی شدن است.

خبرهای رسیده حکایت از انتصاب مظفری معاون فعلی فرماندار اهواز به عنوان فرماندار بهبهان حکایت دارد و این انتصاب قطعی به نظر می رسد.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.