حکایت تاریخی پروفسور کردوانی از انتقال آب به اصفهان

 عصر جنوب – asrejonoob.ir: دکتر روزبه کردونی در کانال تلگرامی خود به سابقه تاریخی موضوع انتقال آب کوهرنگ به اصفهان اشاره کرد و نوشت: موضوع انتقال آب کوهرنگ به اصفهان یکی از مسائل مهم سیاستی در حوزه اب است که چندین منطقه کشور درگیر آن هستند. نکته جالب این است که ظاهرا طرح انتقال آب کوهرنگ به اصفهان سابقه ای تاریخی دارد .

 در یادداشت دکتر کردونی آمده است: در متنی می خواندم که شاه سلطان حسین صفوی به پیاده کردن این طرح تمایل زیاد داشته است . نوایی در کتاب مکاتبات سیاسی ایران نوشته است که دربار شاه سلطان حسین به لویی چهاردهم پادشاه فرانسه نامه ای می نویسد و اظهار می دارد :  ” چون در حوالی تختگاه پادشاهی رودی موسوم به آب کورنگ هست که در این وقت خاطر مبارک به آوردن آن به دارالسلطنه همایون متعلق گردیده و کوهی مانع و بریدن آن و آوردن آب مزبور دشوار است اگر در آن مملکت استادان به هم رسند و تدبیرات چند توانند نمود آن پادشاه مقرر دارند که چند نفر از ایشان را به دربار عظمت ارسال نمایند “
مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.