استقلالی ها اعتصاب کردند؛ سرمربی حق داد

عصر جنوب: پورموسوی می گوید هیچکس به فکر استقلال خوزستان نیست و با ادامه این روند معلوم نیست چه چیزی انتظار مارا می کشد.
سید سیروس پورموسوی درباره تعطیلی تمرین امروز تیمشان به خبرنگار ما گفت: امروز در تمرین تنها ۶ بازیکن به تمرین آمدند و ما با دیدن این اوضاع تمرین را تعطیل کردیم، تمرین فردای ما به دلیل وضع آلوده هوای شهر اهواز نیز تعطیل شد. بازیکنان ما امروز به تمرین نیامدند و من به آنها حق می دهم.
سرمربی استقلال خوزستان نیز افزود: بعد از اینکه بازیکنان نیامدند هیچ کس حتی زنگ هم نزد و علت را جویا نشد.هیچ کس به فکر استقلال خوزستان نیست و با ادامه این روند معلوم نیست چه آینده ای در انتظار تیم ماست.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.