اعضای شورای شهر ،خوب یا بد؟ / حرف دل

عصر جنوب – asrejonoob.ir: شوشان نوشت: شوراهای اسلامی شهر و روستا تا کنون بهره وری لازم اجتماعی،سیاسی و یا رفاهی را برای مردم هر شهر یا روستا داشته اند یا خیر ، این اصلا موضوع بحث ما نیست …متاسفانه برخی اعضای شورای اسلامی شهر و روستا در برخی شهر ها و روستاها ،صدای مردم را در آورده اند.

این عزیزان که به لحاظ جایگاه قانونی و اجتماعی خود ناظر شهرداری ،شهردار و عملکرد این مجموعه هستند ،و هر وقت اراده نمایند می توانند شهردار را ملاقات نمایند،چرا با حضور خود در تایم اداری ،یعنی همان زمانی که ارباب رجوع عادی با هزارامید و آرزو ،پس از طی نمودن بورکراسی اداری نفس گیر ،برای حل مشکل خود می خواهد دقایقی شهردار را ملاقات نماید یا دستوری برای حل مشکل بعضا حادش از شهردار بگیرد، با حضور خود  وقت مردم و حقوق شهروندان را پایمال می نمایند.
پس از انتظاری طولانی در دفتر انتظار شهردار ،بدترین جوابی که می تواند یک مراجعه کننده  بشنود این است، که اعضاء شورا حالا همگی با هم یا بصورت انفرادی ، پیش شهردار حضور دارند، که گاها این ملاقات ها خیلی طولانی و طاقت فرساست….
درست است این عزیزان بعنوان عضو شورای شهر ،باید با شهردار جلسه یا دیدار داشته باشند،اما ای کاش مانند استانها و شهرهای دیگر این نشست ها ،جلسات و دیدارها خارج از تایم اداری صورت بگیرد …تا مردم عادی هم به کارشان برسند و باعث نفرت مردم از این اعضاء نشود.