خبیر: شرایطی را بوجود آوردند تا استعفا بدهم/ افراد برای رسیدن به قدرت هرکاری می کنند

عصر جنوب:  هیچ دوره ای را مثل دوره کنونی این گونه ندیده ام که اشخاص برای رسیدن به مسئولیت ها و پست ها دست به هر کاری بزنند.

بالاخره شایعات و سخن از رفتن‌ها و آمدن‌ها در استانداری این استان با حکم چند روز پیش استاندار برای معاون سیاسی خود به پایان رسید.
فرج الله خیبر با تسلیت ایام محرم در طول سه سالی که از مسئولیتم گذشت شرایطی را بوجود آوردند تا استعفا بدهم در این سه سال استخدام کار معین بودم در بدو کار شرایط سختی بود توقعات و انتظارات بسیار بالا بود از دولت انقلاب تا بقیه را تجربه کردم و همین مسئولیت ها را داشتم هرچه جلوتر می آمدیم ناخالصی ها بیشتر بودم بعضی ها تلاش می کردند با هر قیمتی مسئولیتی را برعهده بگیرند و این بی سابقه بود .
 خبیر با بیان اینکه حوزه معاونت سیاسی معاونت پرچالشی است و این سه سال با هر ترتیبی بود گذشت افزود: جو با دوره های گذشته متفاوت شد باید شرایط را برای احزاب و گروه های مردم نهاد فراهم کرد نشاط در فعالیت های سیاسی ایجاد شد .
وی گفت: در تعداد سمن ها ۲۰۰درصد رشد داشتیم . در حوزه های کارگری با وجود مشکلات اقتصادی در سطح استان چالش کارگری نداشتیم. تا جایی که توانستیم مشکلات کارگری را حل و فصل کنیم .در حوزه های اجتماعی و فرهنگی تلاش زیادی شد.