هزینه‌های جاری مدارس را دانش آموزان پرداخت می کنند!/ آموزش و پرورش مدارس را به حال خود رها کرده است؟

عصر جنوب – asrejonoob.ir: همزمان با آغاز ثبت نام دانش آموزان در مدارس ابهامات در زمینه دریافت شهریه ورودی و ثبت نام  به معضلی حل نشدنی و چالش برانگیز میان خانواده ها تبدیل می شود. مدارس دولتی تفاوت زیادی با مدارس خصوصی ندارند و در آنها وجه ثبت نام دریافت می‌شود در حالی که قانون مدارس دولتی ایجاب می‌کند آموزش را یکسان و رایگان به افراد واجد شرایط ارائه دهد.
به گزارش همشهری، در زمان ثبت نام در مدارس دولتی و هیأت امنایی شهریه‌های اجباری در مبالغ گوناگون از ۹۰ تا ۲۵۰ هزار تومان و مبالغی نیز با عنوان کمک ماهانه دریافت می شود واین امر تبدیل به قانون خودساخته مدیران مدارس شده است. همچنین هر سال مدارس هیأت امنایی شهریه‌هایی با عنوان ارائه کلاس‌های فوق برنامه و بخشی از دروس در دوره تابستان دریافت می‌کنند که با وجود این که شرکت در این کلاس ها به ظاهر اختیاری است خانواده‌ها ملزم به پرداخت آن هستند و مدیران مدارس در صورت پرداخت نکردن وجه از ثبت نام امتناع و دانش آموز را به همراه پرونده راهی خانه می‌کنند.
تأمین کسری بودجه
معاون یکی از مدارس آبادان درباره دلیل دریافت وجه اظهار می‌کند: آموزش و پرورش وجهی به ما پرداخت نمی‌کند و مدارس را به حال خودشان رها کرده است و از این رو مدارس مجبور هستند هزینه‌های سال تحصیلی را از دانش آموزان دریافت کنند. وی می‌افزاید: آموزش و پرورش ما را مجبور به دریافت اجباری شهریه کرده است و اگر کمک اولیا نباشد کار مدرسه لنگ می‌ماند و نه تنها کمبود امکاناتمان رفع نمی‌شود،بلکه هزینه‌های جاری برق، آب، گاز، تعمیرات و نوسازی نیز باید خودکفا تأمین شود.
پرداخت نشدن سرانه دانش آموزی
یکی از مدیران مدارس هیأت امنایی آبادان نیز می‌گوید: آموزش و پرورش سرانه دانش آموزی را به مدارس پرداخت نمی‌کند و اگر این مبالغ دریافت نشود مدارس بسته خواهند شد و آموزش را باید تعطیل کرد. با این اوصاف خانواده‌های زیادی از این وضع اظهار نارضایتی کردند و معتقد هستند نباید رفع و تأمین کسری بودجه از سوی آنها تامین شود و اگر قرار است در قالب کمک‌های مردمی وجهی دریافت شود باید اختیاری و داوطلبانه باشد، نه اجباری، زیرا روند کنونی سوءاستفاده از مشارکت‌های مردمی را سبب می شود.
پدر یکی از دانش آموزان آبادانی برای ثبت نام فرزندانش در مدارس دولتی مجبور به پرداخت مبالغ سنگینی شده است که با وجود داشتن ۳ فرزند از عهده او خارج است.«محمود بیدزر» می‌افزاید: علاوه بر مبلغ شهریه تعهدی برای کمک ماهانه به درخواست مدرسه داده ام که اجباری است و فقط میزان آن در اختیار من است. هزینه‌های جانبی تحصیل را نیز باید در نظر داشت و در این شرایط برای بسیاری ادامه تحصیل ممکن نیست.
مکث
تحصیل رایگان حق مردم است

مردم از رسانه‌ها اخبار مربوط به غیرقانونی بودن دریافت وجه را می‌شنوند و می‌دانند بر اساس اصل سوم قانون اساسی کشور دولت موظف است همه امکانات خود را برای امور ذکر شده در این اصل به کار گیرد.در بند سوم این قانون آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان اعلام شده است. با استناد به بخشنامه ابلاغ شده با موضوع ثبت نام از سوی وزارت آموزش و پرورش به استان‌ها دریافت وجه در مدارس دولتی به جز هزینه کتاب و بیمه ممنوع است.
گزارش از: امل درویش
مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.