سفر مجدد روحانی و ابتکار به خوزستان؟

عصر جنوب – asrejonoob.ir: رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست نیمه اول مرداد ماه به خوزستان سفری خواهد داشت. خانم ابتکار در این سفر از چند پتروشیمی بازدید و با حضور وی یک واحد آلوده کننده از مدار خارج خواهد شد.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین در اهواز جلساتی با استاندار و نمایندگان مردم خواهد داشت و طی آنها پیرامون حل مشکلات ناشی از ریزگردها و گرد و خاک بحث و تبادل نظر خواهد شد./ شوشان