آغاز سال نو منداییان خوزستان

عصر جنوب – asrejonoob.ir: عید و جشن بزرگ پیروان آیین مندائی که پیروان حضرت یحیی (ع) به شمار می آیند، از امروز آغاز می شود.
پیروان این آیین امسال آغاز سال ۴۴۵ هزار و ۳۸۶ مندائی را جشن می گیرند. این عید در ماه ‘دولا’ آغاز می شود که مصادف با پایان تیر ماه است و بر اساس اعتقاد پیروان آیین مندائی سال نو همزمان با خلقت حضرت آدم (س) است.
عضو انجمن صابئین مندائی خوزستان بیان داشت: پیروان آیین مندائی ۲ روز آغازین سال نو خود را ‘دهوا ربّا’ به معنی عید بزرگ می نامند.
ناجی زهرونی گفت: صابئین قبل از عید بزرگ به نظافت خانه های خود می پردازند و برخی از آن ها دو روز قبل از عید (مصادف با ۲۷ تیر) مراسم غسل تعمید را در ساحل شرقی کارون انجام می دهند و بعد از آن اعتکاف ۳۶ ساعته خود را آغاز می کنند.
وی افزود: مرسوم است که معتکفان در این زمان کتاب های مقدس بخوانند و از گناهان خود طلب بخشش کنند.
زهرونی اظهار کرد: با پایان یافتن اعتکاف آیین ‘دهوا ربا’ از صبح امروز آغاز می شود که پیروان این آیین آن را جشن می گیرند و مراسم مخصوصی را برگزار می نمایند.
عضو انجمن صابئین مندائی خوزستان اذعان داشت: مراسم مذهبی توسط روحانیان در نیایشگاه موسوم به ‘مندی’ که در مرکز شهر اهواز قرار دارد، انجام می شود.
صابئین مندائی پیروان حضرت یحیی (ع) از پیامبران بزرگ الهی هستند و عقیده دینی آن ها برگرفته از عقیده حضرت آدم (ع) است که تا آخرین پیامبر آن ها (حضرت یحیی) ادامه یافته است. این دین یکی از قدیمی ترین آیین های الهی است.
مندائیان در کنار رودخانه های دجله، فرات و کارون زندگی می کنند و اصلی ترین رکن دینی آن ها غسل تعمید است.
شایان ذکر است اهواز، سوسنگرد، شوشتر و ماهشهر بیش ترین محل سکونت آن ها در خوزستان است.
ذکر صابئین ۳ بار در قرآن گفته شده است و کتاب آسمانی آن ها ‘کنزا ربّا’ نامیده می شود.
مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.