خانم دکتر ابتکار؛ یک جاى کار شما لنگ می زند!/ مسعود کنعانی

عصر جنوب – asrejonoob.ir: داعش مانع بزرگ مقابله با ریزگردها…!،جوک تلخی که خانم ابتکار دائما آن را تکرار می کند

بدون آن که به زمان پیدایش این گروه شیطانی و اماکن استقرار آن حداقل توجهی داشته باشند…یا اینکه لحظه ایی در خصوص این معمای خود ساخته اندیشه کنند که وقتی هوا دم کرده و شرجی است یا سرعت باد بحدی است که حتی نمی توان نام نسیم را بر آن نهاد این گردوغبارها را کدام نیروی ماوراء الطبیعه ایى به درون شهرها و خانه هاى مردم کشانده است؟!

کاش ذره ایی نیز به شعور مخاطب احترام گذاشته شود و علت واقعی کم کاریها و سهل انگاریها شفاف سازی گردد.

کاش سازمان محیط زیست به وظائف ذاتی خود طبق قانون اساسی  و قوانین جاری کشور عمل می نمود و بیشتر انرژی خود را صرف فرافکنی و عامل تراشی برای بحران های زیست محیطی نمی کرد.

کاش از ابزارهای قانونی در اختیار برای مقابله با تخریبگران و جانیان در حق محیط زیست و تهدید کنندگان حیات انسانی  بهره می گرفت و با داعش های داخلی که خروجی عملکردشان تفاوتی با مشابه خارجی اشان نداشته و  جز نیستی و نابودی و مرگ برای مردم و طبیعت ارمغانی نداشته اند به مقابله بر می خواست!
نه اینکه چهارده سال فقط به دنبال شناسایی کانون های خیزش گرد وخاک سوهان روح و اعصاب مردم باشد

خانم دکتر ابتکار؛

لطفا با داعش های داخلی مقابله کنید. اگر در توان و قدرت خود چنین نظارت و برخوردی را  نمی بینید؛پس ادامه تصدی شما بر سازمانی که مهمترین وظیفه اش همین نظارتها و کنترلهاست چه توجیهی  مى تواند در بر داشته باشد؟

آیا سرکار عالی پس از سالیان طولانی  مدیریت سازمان محیط زیست هنوز به دنبال اعمال مدیریت آزمون و خطایی هستید یا اینکه بر این گمان می باشید که  مردم موشهای آزمایشگاهی این شیوه مدیریتی مطلوب شما هستند؟

آیا از پس این سالیان طولانی، داعش های داخلی محیط زیست کشور را نشناخته اید؟

اگر که هنوز نشناخته اید ، باید گفت وامصیبتا…و اگر  شناخته اید و اوضاع از این قرار است پس باید بصراحت گفت ؛ که یک جای کار شما لنگ می زند و ما مصرانه می خواهیم  بدانیم که کجاست؟!
مسعود کنعانی(خادم النخیل)
فعال محیط زیست

عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.