معلم خوزستانی اعضای بدن فرزندش را به کودکان نیازمند اهدا کرد

عصر جنوب – asrejonoob.ir: دبیر آموزش و پرورش بخش الوارگرمسیری، اعضای بدن کودک پنج ساله‌اش را به کودکان نیازمند اهدا کرد.

پیرمراد شاهونوند، دبیر آموزش و پرورش بخش الوارگرمسیری ، اعضای بدن فرزندش را که پس از سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، به کودکان نیازمند اهدا کرد.

همسر این دبیر فداکار، پس از سانحه تصادف دعوت حق را لبیک گفت و امیر رضا کودک پنج ساله‌اش پس از ۹ روز بستری در بیمارستان گلستان اهواز، متاسفانه دچار مرگ مغزی شد.

پس از این واقعه، پیرمراد شاهونوند با اهدای قلب و کلیه‌های فرزندش به کودکان نیازمند موافقت کرد.

عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)