خوزستان در اعتبارات عمرانی رفوزه شد!

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: اعتبارات عمرانی و میزان چنین اعتباراتی را می توان بعنوان یکی از شاخصهای نگاه یک دولت به یک استان برشمرد. از طرفی نمی توان از نقش تیم نمایندگان منسجم یک استان بهمراه چهره های دولتی و تاثیر گذار از قبیل استانداران و وزراء و…در تخصیص اعتبارات مناسب برای استان مرجع غافل ماند.
براساس اخبار منتشر شده (مربوط به بودجه سال آینده) رشد اعتبارات استانی به طور متوسط سی و پنج درصد بوده است. این نرخ برای برخی استانها بیشتر و برای برخی استانها کمتر بوده است. بیشترین رشد مربوط به استان اردبیل و سمنان با چهل وسه درصد و کمترین رشد مربوط به خوزستان با بیست و پنج درصد بوده است.

نکته مهم در آمار ارائه شده آن است که بیشترین رشد در اعتبارات عمرانی مربوط به استان سمنان و کمترین رشد مربوط به استان خوزستان، که این امر در همین ابتدا پرده از مظلومیت این استان و خالی بودن عرصه از وجود نمایندگان و تاثیرگذاران دلسوز و توانمند خوزستانی در دو بعد ملی و محلی برمی دارد.

مگر برای رفع محرومیت و دست یابی به حداقل های توسعه ای شاخصی بجز توزیع عادلانه اعتبارات عمومی میان استانها (بویژه نوع عمرانی آن اعتبارات) وجود دارد؟

چرا خوزستان که سبد ثروت کشور نامیده می شود، در پایین ترین رتبه عمران قرار می گیرد؟

راستی وظیفه حضرات نماینده که تعدادشان معادلی از یک و نیم جین است، چه چیزی جز دفاع از منافع استان است و چرا قادر به الگوبرداری از سایر نمایندگان در دفاع از استانشان نمی شوند.

قرار گرفتن خوزستان در رتبه آخر تخصیص بودجه عمرانی در ذات امر فاجعه و همه مدعیان خودمحور و منفعت جو که بجز زبانبازی و حرافی و طرح مباحث تئوریک و غیر عملی، تخصص دیگری ندارند، واقعا در برابر چرایی شکل گیری این اتفاق تاسف آور مسئول هستند و باید پاسخگوی مردم باشند.

نمایندگان استان که بدون وقفه و در جلسات مکرر تبلیغاتی خود، دم از خوزستان دوستی و فعالیتهای پر افتخار خود میکنند، باید توسط افکار عمومی به چالشی ماندگار کشیده شوند.

مایه تاسف است که انتخابات و منافع انتخاباتی همه چیز را تحت شعاع قرار داده، و هیچ کس نسبت به این تبعیض بزرگ دولتی و در عین حال رخوت و بی تفاوتی باصطلاح امناء و وکلای استان همیشه محروم خوزستان واکنش نشان نمی دهد.

ادعا و شعار؛ اوج توانمندی بسیاری از مدعیان است.

علی عبدالخانی

عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)