عرقیات گیاهی دووکا مورد تایید نیست

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: محصولات عرقیات گیاهی با نشان تجاری دووکا مورد تایید معاونت غذا و دارو نیست.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اهواز اظهار داشت: محصولات عرقیات گیاهی با نشان تجاری دووکا مورد تایید معاونت غذا و دارو نیست.

دکتر حسین برزگر، گفت: محصول مخلوط عرقیات گیاهی (گزنه، زیره سبز، به لیمو) که با نشان تجاری عرق دووکا به شماره پروانه ساخت ۱۱۸۱۱/۲۳ نیز مورد تایید نیست.

وی افزود: محصول مخلوط عرقیات گیاهی (مرزنجوش، به‌لیمو) به شماره پروانه ساخت ۱۱۸۰۹/۲۳ و مخلوط عرقیات گیاهی (اسپرزه، شاهتره،کاسنی) به شماره پروانه ساخت ۱۱۸۱۰/۲۳تولید شده در شرکت برسیان دارو نیز مورد تایید این معاونت نیستند.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اهواز در پایان یادآور شد: این محصولات به دلیل عدم رعایت شرایط بهداشتی تا اطلاع ثانوی مورد تایید معاونت غذا و داروی اهواز نیستند.

منبع: خبرگزاری فارس/ ۱۳۹۴۱۱۱۰۰۰۰۵۲۳