احکام انضباطی شهرآورد خوزستان اعلام شد

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: احکام انضباطی شهرآورد خوزستان از سوی فدراسیون بسکتبال اعلام شد.

دیدار تیم‌های پتروشیمی بندر امام و پالایش نفت آبادان در هفته چهارم از دور سوم لیگ برتر که در آبادان برگزار شد با حاشیه‌هایی همراه بود که در همین خصوص کمیته انضباطی تشکیل جلسه داد و آرا زیر را صادر کرد.

در جلسه کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال با استناد به گزارش نماینده فدراسیون و ناظر مسابقه بین تیم‌های پتروشیمی بندرامام و پالایش نفت آبادان و گزارشات ناظر این دیدار و نماینده فدراسیون، تماشاچیان تیم پالایش نفت آبادان نسبت به تیم مهمان الفاظ ناشایستی به کار برده و اشیایی را به داخل زمین پرتاب کردند.

همچنین در اتمام مسابقه نیز تیم پتروشیمی زمین مسابقه را ترک نکرده و به شادمانی درون زمین پرداختند که حرکات آنان منجر به تحریک تیم مقابل و تماشاچیان شده و پرتاب صندلی و اشیاء به داخل زمین و برخورد آن به یکی از بازیکنان تیم مهمان منجر به مجروح شدن وی شد.

به همین منظور کمیته ضمن بررسی همه‌جانبه موضوع و توجه به اظهارات نماینده فدراسیون و ناظر مسابقه در کمیته انضباطی، تماشاچیان هر دو تیم را در درگیری مذکور مقصر دانسته و با استناد به مواد شش و هشت آیین‌نامه انضباطی، تیم بسکتبال پتروشیمی بندرامام به پرداخت پنج میلیون تومان جریمه نقدی و تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان که میزبان مسابقه بود را به پرداخت ۱۰ میلیون تومان جریمه نقدی تنبیه کرد.

همچنین در خصوص گزارش نماینده فدراسیون و ناظر مسابقه بین شهرداری گرگان و پتروشیمی بندرامام، آرمان زنگنه بازیکن تیم پتروشیمی بندرامام به علت انجام اعمال غیرورزشی که منجر به تحریک تماشاچیان شده و فیلم آن توسط اعضای کمیته مشاهده شده است و با توجه به اظهارات و ابراز ندامت وی در کمیته و اخذ تعهد مبنی بر عدم انجام تخلف در آینده، کمیته به اتفاق آراء نامبرده را به پرداخت ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی تنبیه کرد.

کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال همچنین در خصوص ادگار سوسا بازیکن تیم پتروشیمی بندرامام، با توجه به گزارش ناظر مسابقه بین شهرداری گرگان و پتروشیمی بندرامام و مشاهده فیلم مسابقه، چون ابتدا تماشاچیان گرگان اقدام به پرتاب سنگ به داخل زمین کردند و نامبرده فقط یکی از سنگ‌های پرتاب شده به داخل زمین را به‌ طرف دیگر پرتاب کرده، لذا نامبرده به توبیخ همراه با درج در پرونده محکوم می‌شود.

** عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)