تصویب نقشه پنج محوطه باستانی در استان خوزستان

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: عرصه و حریم ۲۰ اثر و محوطه تاریخی در کمیته ثبت و حریم آثار ملی غیرمنقول معاونت میراث فرهنگی به تصویب رسید.

در اجرای بند دوازدهم از ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ شمسی و در حدود مواد مربوطه از قانون مراجع به حفظ آثار ملی و مقررات نظام نامه اجرایی آن نقشه محدوده عرصه و حریم و ضوابط حفاظتی و معماری داخل حریم آثار ملی، فرهنگی و تاریخی مورد تصویب کمیته ثبت و حریم آثار ملی غیرمنقول معاونت میراث فرهنگی کشور قرار گرفت.

۹ اثر تاریخی در استان لرستان تعیین حریم شده که این آثار شامل خانه آیت‌الله بروجردی، خانه ایران‌پور، حمام قدیمی اشترنیان، باغ تکیه دیده‌ور، تپه پنج زوج، تپه برکه، تپه قلا کهنه‌دوزان، تپه کله بروجرد و  تپه کرت‌آباد می‌شود.

نقشه پنج محوطه باستانی در استان خوزستان به تصویب رسیده که این محوطه‌ها شامل محوطه باستانی چغامیش، محوطه باستانی چگاسفلی، محوطه باستانی تازنگ سوالی، محوطه ایوان کرخه و محوطه باستانی کلگه‌زرین می‌شود.

خانه کمپانی، خانه لاله‌ای و خانه سلطان القرایی از بناهای تاریخی استان آذربایجان شرقی به شمار می‌روند که نقشه عرصه و حریم آنها به تصویب رسیده است.

مسجد و حوض خانه روستای حمامیان بوکان و کاخ موزه جوق ماکو در استان آذربایجان غربی و مجموعه فرهنگی تاریخی چشمه علی دامغان در استان سمنان از جمله آثار و بناهایی هستند که تعیین حریم آن‌ها مورد تصویب کمیته ثبت و حریم آثار غیرمنقول معاونت میراث فرهنگی کشور قرار گرفته است.

** عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)