انجام انگشت نگاری عدم سوء پیشینه در دفا‌تر پلیس +۱۰

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزستان گفت: متقاضایان دریافت گواهی عدم سوء پیشینه باید به کلیه دفا‌تر پلیس به علاوه ۱۰ در سطح شهر مراجعه کنند.

سرهنگ سید رحمان موسوی اظهار کرد: تاکنون انگشت نگاری از متقاضیان دریافت گواهی عدم سوء پیشینه به صورت تمرکزی و در محل اداره تشخیص هویت پلیس آگاهی استان انجام می‌شد که به منظور تکریم ارباب رجوع و تمرکززدایی انگشت نگاری از متقضایان فوق به کلیه دفا‌تر پلیس به علاوه ۱۰ در سطح شهر اهواز واگذار شد.

وی افزود: متقاضیان می‌توانند به منظور انگشت نگاری به دفا‌تر پلیس به علاوه ۱۰ مراجعه کنند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزستان بیان کرد: هم اکنون فقط انگشت نگاری در دفا‌تر پلیس به علاوه ۱۰ انجام شده و بررسی سوابق و ارسال به دادگستری کما فی سابق بر عهده اداره تشخیص هویت پلیس آگاهی استان قرار دارد.

** عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)