عوامل همگرایی و واگرایی دولت و ملت / محمدرضا چمن نژادیان

عصر جنوب/ asrejonoob.ir:  عوامل همگرایی و واگرایی دولت و ملت – محمدرضا چمن نژادیان فعال اصلاح طلب خوزستان
ازآنجایی‌که فاصله و شکاف بین دولت (حاکمیت) و ملت (آحاد مردم)، همواره چالشی ناهموار و دگرگون‌کننده‌ی اوضاع فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در هر جامعه‌ای بوده و قلمداد می‌گردد و با عنایت به اهمیت موضوع حاکمیت‌های مدرن یا همان دولت‌های توسعه‌یافته همواره در صدد طراحی مکانیزمهایی مدنی و مشارکتی برای پیشگیری از ایجاد شکاف و یا برای برون رفت از این چالش بزرگ بین دولت و ملت که مایه سست شدن مقبولیت و مشروعیت هستند بوده و می‌باشند.
آشکارترین این مکانیزمها، حضور آگاهانه و آزادانه‌ی مردم در تعیین سرنوشت و خصوصاً انتخابات در قالب برنامه‌ها،ایده و آرمان‌های مدنی با حمایت احزاب و نهادهای قانونی تعریف‌شده‌ی مردم‌نهاد می‌باشد که در پیشانی حل این معضل و تائید کننده‌ی این حضور و مشارکت مردم، وجود نمایندگان افکار عمومی در قالب نهاد مدنی و مردمی در فرآیند مدیریتی انتخابات قرار دارند. اما متأسفانه در جامعه ما این دوگانگی و شکاف، بدون توجه به سهم و نگاه افکار عمومی و مدنی در همین پیشانی، بیش‌ازپیش مشهود می‌گردد. زیرا برای نهادهای مدنی، مردمی و احزاب قانونی هیچ‌گونه حق‌وحقوقی برای مشارکت مردم و ورود به فرآیند اجرا و مدیریت به‌صورت ضابطه‌مند بدون دخالت سلیقه دیده نشده است. و هرچه از لوازم، برای مدیریت و امنیت هست، بیشتر برای تضمین و تعیین آرامش خاطر دولت و حاکمیت است. و مصداق این ادعا، تشکیل هیئت‌های اجرایی انتخاباتی در برخی از استان‌ها و شهرستان‌ها می‌باشد که به واسطه‌ی تنگ‌نظری‌ها و خوش‌خدمتی‌های مدیران اجرایی و سیاسی در مسیر تأمین نظر دستگاه‌ها و جناحی خاص، اکثریت مطلق دعوت‌شدگان به جلسه معتمدین را جناح خاص با اعمال‌نظر متنفذان تشکیل می‌دهند. و اگر کسی نمایندگی حزب و یا گروه‌های قانونی را به‌صورت رسمی یا تلویحی داشته باشد خود بهترین و متقن ترین دلیل بر رد صلاحیت و یا عدم معرفی بوده و می‌باشد. و چنانچه این رویه اصلاح نشود از هم‌اکنون افکار عمومی جامعه یعنی قاطبه ی ملت هیئت‌های اجرایی را در اتفاقات بعدی به لحاظ مشروعیت مدنی و مقبولیت مردمی، فاقد وجاهت و قضاوت و مدیریت می‌دانند که این خود آغاز شکاف بجای مشارکت و پر شدن شکاف دولت و ملت است.
در این صورت باید گفت سالی که نکوست از بهارش پیداست.
ضمن اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، امسال را مزین به شعار همدلی، هم‌زبانی دولت و ملت برای حل معضلات سخت و بار وحدت نامیده و در همین راستا فرمودند، بنابراین انتظار بود در تحقق این مهم، علاوه بر هیئت‌های مذهبی و نهادهای دولتی، سهم ویژه‌ای برای احزاب و نهادهای مردمی و مدنی با شفافیت برای انتخاب اعضا و نمایندگان واقعی افکار عمومی در هیئت‌های اجرایی قائل می‌شدیم و در درصدی بندی، سهم مشخصی را برای رأی جناح‌ها و گرایشات شناسنامه‌دار مدنی و سیاسی اعمال می‌کردیم تا نهادهای حزبی و مردمی، خود را سهیم در فرآیند مدیریت برای پاسخگویی به افکار عمومی می‌دید. نه این‌چنین که همگان بر هیئتی و مذهبی بودن و جناح خاصی تأکید و تائید آورند تا جایی که افکار عمومی، هیئت‌های اجرایی را صرفاً و بیشتر برآیندی از قشر و جناح خاصی قلمداد کنند.
در پایان و به هر طریق، امیدواریم استصواب اعمال شده به لحاظ عمل به عدالت و انصاف به نیکویی باشد تا موجبات شکاف دولت و ملت را فراهم ننماید و برپایی انتخاباتی پرشور و نشاط را با حضور حداکثری مردم رقم بزنیم.
 محمدرضا چمن نژادیان _عضو مجمع مشورتی توسعه استان خوزستان