انتخابات مجلس دهم و محیط زیست / نیما حاجی پور

عصر جنوب/ نیما حاجی پور: دهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی را در حالی پیش رو داریم که معضل بزرگ آلودگی محیط زیست و بحران انتقال آب گریبانگیر مردم خوزستان است که این مساله به دلیل‌ نبود تجربه‌های توسعه‌ا‌ی و پایین بودن آگاهی‌های علمی و تخصصی در کشور و روند اجرای پیشرفت اقتصادی و صنعتی اتفاق افتاده است.

بدون شک کاندیداهای این دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان خوزستان باید برنامه‌های خود را جهت حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از طرح های انتقال آب اعلام کنند زیرا وضعیت آلودگی هوا، ریزگردها، کم آبی رودخانه های استان و …بسیار بحرانی است.

این دوره به نمایندگانی نیازمند است که بیشتر به منافع استان و به آینده کودکان آن بیندیشند و برای حفظ و صیانت از منابع استراتژیک و ارزشمند آن از هیچ کوششی دریغ ننموده و منافع زیست محیطی را بر هر چیزی مقدم بدانند.

اگر نمایندگان استان خوزستان در مجلس آینده برای حل اینگونه مسائل اقدامات بزرگی انجام ندهد مشخص نیست که در آینده بسیار نزدیک دچار چه مشکلات بزرگتری خواهیم شد؛ زیرا اکنون چالش‌های بسیاری در پیش روی محیط زیست استان ما قرار دارد که سلامت، اقتصاد، توسعه، رفاه و امنیت مردم را تحت تاثیر خود قرار داده است.

از اینرو اشاعه گفتمان در ارتباط با معضلات کم‌آبی و بحران های ناشی از آن ، آلودگی هوا ، ریزگردها و سایر موضوعات محیط زیست و چالشهای فراوانی که به تبع آن بوجود می آیند در سطح گسترده ای از جامعه و تبدیل آنها به یک مطالبه عمومی نتایج مهمتری بعد از برگزاری دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی واجرای برنامه های اعلام شده در پی خواهد داشت چراکه پس از انتخاب نمایندگان استان، شاخص های زیست محیطی را به راحتی میتوان مورد رصد قرار داد و در ترازوی سنجش و قضاوت جامعه گذاشت.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.