ابراهیم عچرش؛ مدیر روابط عمومی منطقه آزاد اروند شد

اسماعیل زمانی، مدیر عامل منطقه آزاد اروند طی حکمی، حاج ابراهیم عچرش را به سمت مدیر روابط عمومی و امور بین الملل منطقه آزاد اروند منصوب کرد.

عچرش پیش از این دبیر شورای تامین منطقه آزاد اروند ، مشاور عالی مدیر عامل و مدیر حوزه اهواز منطقه آزاد اروند بود که با حفظ سمت به عنوان مدیر روابط عمومی منطقه آزاد اروند منصوب شده است. مشاور و مسئول روابط عمومی گمرکات خوزستان نیز در کارنامه مدیریتی ابراهیم عچرش دیده می شود.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.