اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن با شیوه جدید

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: سرپرست معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان گفت: طرح سرشماری نفوس و مسکن با شیوه جدیدو با استفاده از تبلت در استان اجرا می شود.
به گزارش شوشان سید لطف الله هاشمی ظهر امروز در نشست خبری ارجای آزمایشی طرح سرشماری نفوس و مسکن ۹۵ اظهار کرد: این طرح به صورت آزمایشی و با استفاده استفاده از تبلت از ۴آبان در کوی ملت آغاز می شود.
وی افزود: اطلاعات فردی ،مسکن خانوار و سایر اطلاعات مرتبط با نفوس و مسکن در قالب این طرح از مردم پرسیده می شود و اطلاعات بدست آمده کاملا محرمانه است و برای اهداف برنامه ریزی استفاده می شود.
سرپرست معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان با اشاره به مزایای استفاده از تبلت و حذف فرآیند سنتی آمارگیری تصریح کرد: کاهش مشکلات احتمالی و برنامه ریزی برای رفع آنها با هدف افزایش میزان اطلاعات از مهمترین مزایای استفاده از تبلت است.
هاشمی ادامه داد: برنامه ریی لازمه توسعه،پیشرفت وضعیت است و با برنامه ریزی از منابع به صورت بهینه استفاده و نقاط ضعف،قوت تهدیدات، و چالش ها شناسایی می شود و با استفاده از منابعی که در اختیار داریم تلاش می کنیم تا کاستی ها را کاهش دهیم.
وی عنوان کرد: در علم برنامه ریزی یگ نوع آگاهی وجود دارد که ازطریق آمار و اطلاعات بدست می آید و با استفاده از آن وضعیت قبلی بررسی می شود و با استفاده از این آگاهی راهبردها و سیاست های رسیدن به اهداف را مشخص می کنیم.
سرپرست معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و
برنامه ریزی خوزستان گفت: دستگاه های اجرایی غالبا برای نشان دادن موفقیت ها در دادن آمار بزرگنمایی می کنند.
هاشمی با بیان این که ارزیابی عملکرد دستگاه ها و بررسی میزان تحقق اهداف برنامه از کاربردهای این اطلاعات است تاکید کرد: خوزستان در زمینه تولید ناخالص داخلی استان اول با احتساب منابع نفت و گاز فولاد و پتروشیمی است و بدون آنها رتبه چهارم کشور را در اختیاردارد.