زمان بازگشت حجاج خوزستانی به فرودگاه اهواز

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: مدیرکل حج‌وزیارت خوزستان گفت: حجاج خوزستانی با ۱۲ پرواز ایرانی از فرودگاه مدینه به فرودگاه اهواز بازمی‌گردند.

ناصر حویزاوی اظهار داشت: نخستین پرواز حجاج خوزستانی در ۱۲مهرماه با ظرفیت پروازی ۲۶۰نفر از فرودگاه مدینه به فرودگاه اهواز انجام می‌شود.

وی افزود: در تاریخ ۱۳مهرماه سه پرواز با ظرفیت دو پرواز ۲۷۵نفری در ساعات ۱۰:۳۰ دقیقه و ۱۰:۵۰دقیقه و یک پرواز با ظرفیت ۲۶۰ نفری در ساعت ۱بامداد به سمت فرودگاه اهواز از فرودگاه مدینه انجام می‌شود.

مدیرکل حج‌وزیارت خوزستان گفت: همچنین در تاریخ ۱۴مهرماه نیز یک پرواز با ظرفیت ۲۶۰ نفری در ساعت ۱۴ از فرودگاه مدینه به سمت فرودگاه اهواز برای بازکشت حجاج خوزستانی انجام می‌شود.

وی عنوان کرد: در ۱۵مهرماه نیز بیشترین آمار پروازی را داریم که در آن چهار پرواز در ساعات ۱ بامداد، ۱۴، ۱۸:۴۵دقیقه و ۲۰:۳۰دقیقه اقدام به بازگرداندن ۱۰۷۰ مسافر می‌کنند.

حویزاوی اظهار داشت: سه پرواز آخر حجاج خوزستانی نیز در ۱۶مهرماه با سه پرواز شرکت ماهان در ساعات ۹:۴۵دقیقه،۲۰:۱۵دقیقه و ۲۰:۳۰دقیقه انجام می‌شود.

وی افزود: در روز آخر پروازی نیز تعداد ۸۲۵حاجی خوزستانی از فرودگاه مدینه به فرودگاه اهواز منتقل می‌شوند. مدیرکل حج‌وزیارت خوزستان گفت: حجاج خوزستانی با ۱۲ پرواز ایرانی از فرودگاه مدینه به فرودگاه اهواز بازمی‌گردند.

تسنیم/*

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.