سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری خوزستان منصوب شد

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری خوزستان منصوب شد.

عبدالحسن مقتدایی، استاندار خوزستان طی حکمی مهرداد نیکو، سرپرست معاونت بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان را با حفظ سمت به سرپرستی معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری منصوب کرد.

استاندار خوزستان در این حکم، توسعه تجارت خارجی، تنظیم بازار، رشد سرمایه گذاری، بهبود وضعیت اشتغال استان و هماهنگی ما بین بخش‌های اقتصادی و امور بین الملل را از جمله وظایف اصلی این معاونت برشمرده است.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.