هشدار به خوز‌ستانی ‌ها: جهت جلوگیری از گرما زدگی از خانه خارج نشوند

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان از افراد مسن وکو‌دکان خواست جهت جلوگیری از گرما زدگی در هوای شرجی توأم با گرما از  خانه خارج نشوند.
هاشم بالد‌ی در گفت و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص ناپاید‌اری آب و هوای خوزستان اظهار داشت:با‌توجه به هشدار‌هواشناسی رگبار،رعد‌وبرق و وز‌ش باد شدید در استان به ویژه مناطق شرقی در شهرستانهای ایده،با‌غلک ،لالی ،اند‌یکا ،رامهر‌فر،اغا‌جاری، بهبهان وشهر‌ستان های تابعه تا اواخر امروز با احتمال کاهش دید افقی در مناطق خوبی ومر‌کزی استان به وقوع خواهد پیوست.
وی با درخواست از فرماندار‌ان استان برای رعایت موارد احتیاط، ازسا‌لمندان وکو‌دکان و افراد داری مشکل سنی خواست از تردد در مکانهای عمومی خودداری کنند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت :کشاورزان،دامدار‌ن و مسافران از مکا‌نهایی که در معرض سیلاب و صاعقه قرار دارند حضور نداشته باشند.
مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: تقویت زبانه کم فشار زمین و انتقال رطوبت از خلیج فارس به استان باعث شرجی شدن هوا در بیشتر شهرها شده طوریکه این حالت تا اواسط هفته ادامه داشته و دما در برخی شهرها به ۵۰درجه خواهد رسید .
بهادر‌ی با اشاره به اینکه خوزستان سومین هفته متوالی خود با رطوبت زیاد را تجربه می کند افزود: بیشترین میزان رطوبت نسبی مربوط به ما‌هشهر با۸۳ درصد ،آبادان وشاد‌گان با۷۸درصد و اهواز با ۷۴ درصد است.
وی از افراد مسن وکو‌دکان خواست جهت جلوگیری از گرما زدگی در هوای شرجی توأم با گرما از  خانه خارج نشوند. 
مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.