انتقال آب رودخانه زهره به بوشهر متوقف شد

رییس انجمن صنفی کشاورزان خوزستان گفت: با درایت مسئولان و دست اندرکاران بخش کشاورزی استان طرحی در زمینه انتقال آب از رودخانه زهره برای ۷۰ هزار هکتار زمین دیم در استان بوشهر متوقف شد.

مسعود اسدی رییس انجمن صنفی کشاورزان خوزستان در نشست هم اندیشی خشکسالی، بحران آب کشاورزی، مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی که  در سالن شهید فرید نیا در اهواز برگزار شد عنوان کرد: عدالت یکی از ارکان مهم اصول دین محسوب می شود. روسای جمهور کشور با توجه به این مسئله که از طیف های مختلف سیاسی هستند اما همیشه اصل عدالت را مورد تاکید و سرلوحه فعالیت های خود قرار می دهند.

وی افزود: متاسفانه در این زمان برخی افراد دولتی اصل عدالت را در خصوص مسئله آب و کشاورزی خوزستان رعایت نمی کنند. وضعیت آب در خوزستان به درجه بحرانی بودن رسیده است.در برخی حوزه های کشاورزی این استان هیچ گونه آبی برای کشت وجود ندارد.
اسدی تصریح کرد: یک سوم آّب های جاری کشور در خوزستان روان هستند. اما به دلیل طرح و پروژه های کارشناسی نشده در این زمان کشاورزی خوزستان رو به نابودی می رود. در حوزه رودخانه زهره که آبی در آن نمانده است دو طرح بزرگ انتقال آب در حال اجرا و ساخت است.
رییس انجمن صنفی کشاورزان خوزستان گفت: خوشبختانه با درایت مسئولان و دست اندرکاران بخش کشاورزی استان یکی از این دو طرح که در زمینه انتقال آب از رودخانه زهره برای ۷۰ هزار هکتار زمین دیم در استان بوشهر در نظر گرفته شده بود متوقف شد.
اسدی با بیان اینکه در این زمان دوازده طرح انتقال آب در حوزه کارون و دز در حال مطالعه و اجراست گفت: با اجرای این طرح ها در مجموع سه و نیم میلیارد متر مکعب از منابع آبی خوزستان منتقل خواهد شد.
وی با اشاره به انتقال آب خوزستان به سایر استان ها تنها با نام شرب اظهار کرد: متاسفانه نخبگان خوزستانی در خصوص مسئله آّب سکوت اختیار کرده اند در حالیکه معضلات این مسئله دامن گیر همه اقشار جامعه خواهد شد.
رییس انجمن صنفی کشاورزان خوزستان گفت: برنامه ریزی های صورت گرفته تا تنها بیست درصد از آب رودخانه کرخه به خوزستان تعلق بگیرد و هشتاد درصد مابقی به پنج استان دیگر منتقل شود. تحقق این مسئله یک رویاست.
 آرانیوز/

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.