هزاران ماهی در مرکز حمیدیه تلف شدند

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: کم آبی های اخیر در بالادست و خشکسالی رودخانه کرخه باعث شده است تا در پایین دست رودخانه آب کمی جمع شود
به گزارش رهیاب، کم آبی های اخیر در بالادست و خشکسالی رودخانه کرخه باعث شده است تا در پایین دست رودخانه آب کمی جمع شود.
برخی صیادان سودجو پس از مشاهده این وضعیت اقدام به سوء استفاده می کنند و با ریختن سم به داخل رودخانه و تلف کردن ماهی ها به صید آن ها می پردازند.

سمی کردن آب توسط صیادان فرصت طلب موجب شده است تا بوی تعفن هزاران قطعه ماهی تلف شده و فاسد در امتداد رودخانه موج بزند

 

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.