برنامه کامل پانزدهمین دوره لیگ برتر

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: قرعه‌کشی رقابت‌های پانزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران در حالی لحظاتی قبل در سالن همایش‌های برج میلاد تهران برگزار شد که ۱۶ تیم لیگ برتری از برنامه‌ رقابت‌های خود در این لیگ مطلع شدند. این در حالی است که به دلیل عدم صدور رای کمیته استیناف در مورد سقوط یا بقای باشگاه راه آهن از مسئولان دو باشگاه راه آهن و پیکان در این قرعه‌کشی دعوت به عمل آمده بود.

برنامه رقابت‌های پانزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران به شرح ذیل است.
هفته اول
سپاهان – استقلال خوزستان
صبای قم – استقلال اهواز
سیاه جامگان – استقلال
فولاد خوزستان – پیکان/راه‌آهن
تراکتورسازی تبریز – نفت تهران
ملوان بندر انزلی – ذوب آهن
سایپا – گسترش فولاد تبریز
پرسپولیس – پدیده خراسان
هفته دوم
گسترش فولاد تبریز – تراکتورسازی تبریز
پدیده خراسان – فولاد خوزستان
نفت تهران – صبای قم
ذوب آهن – سپاهان
استقلال خوزستان – پرسپولیس
پیکان/راه‌آهن – سایپا
استقلال اهواز – سیاه جامگان
استقلال – ملوان بندر انزلی
هفته سوم
فولاد خوزستان – استقلال خوزستان
ملوان بندر انزلی – استقلال اهواز
تراکتورسازی تبریز – پیکان/راه‌آهن
سیاه جامگان – نفت تهران
سپاهان – پرسپولیس
استقلال – ذوب آهن
صبای قم – گسترش فولاد تبریز
سایپا – پدیده خراسان
هفته چهارم
پدیده خراسان – تراکتورسازی تبریز
سپاهان – فولاد خوزستان
پیکان/راه‌آهن‌ – صبای قم
استقلال اهواز – استقلال
استقلال خوزستان – سایپا
پرسپولیس – ذوب آهن
گسترش فولاد تبریز – سیاه جامگان
نفت تهران – ملوان بندر انزلی
هفته پنجم
تراکتورسازی تبریز – استقلال خوزستان
ذوب آهن – استقلال اهواز
سیاه جامگان – پیکان/راه‌آهن
سایپا – سپاهان
استقلال – نفت تهران
فولاد خوزستان – پرسپولیس
ملوان بندر انزلی – گسترش فولاد تبریز
صبای قم – پدیده خراسان
هفته ششم
سپاهان‌ – تراکتورسازی تبریز
نفت تهران – استقلال اهواز
استقلال خوزستان – صبای قم
گسترش فولاد تبریز – استقلال
پرسپولیس – سایپا
فولاد خوزستان – ذوب آهن
پدیده خراسان – سیاه جامگان
پیکان/راه‌آهن‌ – ملوان بندر انزلی
هفته هفتم
سیاه جامگان – استقلال خوزستان
سایپا – فولاد خوزستان
استقلال‌ – پیکان/راه‌آهن
صبای قم – سپاهان
ذوب آهن‌ – نفت تهران
تراکتورسازی تبریز – پرسپولیس
استقلال اهواز – گسترش فولاد تبریز
ملوان بندر انزلی‌ – پدیده خراسان
هفته هشتم
فولاد خوزستان – تراکتورسازی تبریز
پیکان/راه‌آهن – استقلال اهواز
پرسپولیس – صبای قم
پدیده خراسان – استقلال
گسترش فولاد تبریز – نفت تهران
سایپا – ذوب آهن
سپاهان – سیاه جامگان
استقلال خوزستان – ملوان بندر انزلی
هفته نهم
استقلال – استقلال خوزستان
صبای قم – فولاد خوزستان
نفت تهران – پیکان/راه‌آهن
ملوان بندر انزلی – سپاهان
سیاه جامگان – پرسپولیس
تراکتورسازی تبریز – سایپا
ذوب آهن – گسترش فولاد تبریز
استقلال اهواز – پدیده خراسان
هفته دهم
استقلال خوزستان – استقلال اهواز
سایپا – صبای قم
سپاهان – استقلال
پدیده خراسان – نفت تهران
تراکتورسازی تبریز – ذوب آهن
پیکان/راه‌آهن – گسترش فولاد تبریز
فولاد خوزستان – سیاه جامگان
پرسپولیس – ملوان بندر انزلی
هفته یازدهم
صبای قم – تراکتورسازی تبریز
نفت تهران – استقلال خوزستان
ملوان بندر انزلی – فولاد خوزستان
ذوب آهن – پیکان/راه‌آهن
استقلال اهواز – سپاهان
استقلال – پرسپولیس
سیاه جامگان – سایپا
گسترش فولاد تبریز – پدیده خراسان
هفته دوازدهم
پرسپولیس – استقلال اهواز
فولاد خوزستان – استقلال
پدیده خراسان – پیکان/راه‌آهن
سپاهان‌ – نفت تهران
صبای قم – ذوب آهن
استقلال خوزستان – گسترش فولاد تبریز
تراکتورسازی تبریز – سیاه جامگان
سایپا – ملوان بندر انزلی
هفته سیزدهم
ملوان بندر انزلی‌ – تراکتورسازی تبریز
پیکان/راه‌آهن – استقلال خوزستان
استقلال اهواز – فولاد خوزستان
سیاه جامگان – صبای قم
گسترش فولاد تبریز‌ – سپاهان
نفت تهران – پرسپولیس
استقلال – سایپا
ذوب آهن – پدیده خراسان
هفته چهاردهم
سایپا‌ – استقلال اهواز
تراکتورسازی تبریز – استقلال
سپاهان – پیکان/راه‌آهن
فولاد خوزستان – نفت تهران
سیاه جامگان – ذوب آهن
پرسپولیس – گسترش فولاد تبریز
استقلال خوزستان – پدیده خراسان
صبای قم – ملوان بندر انزلی
هفته پانزدهم
استقلال اهواز – تراکتورسازی تبریز
ذوب آهن – استقلال خوزستان
گسترش فولاد تبریز – فولاد خوزستان
استقلال – صبای قم
پدیده خراسان – سپاهان
پیکان/راه‌آهن – پرسپولیس
نفت تهران – سایپا
ملوان بندر انزلی – سیاه جامگان
مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.