کیفیت آب روستاهای مناطق جنوبی خوزستان پائین‌تر از حد استاندارد است

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: معاون بهره‌برداری اداره‌کل آب و فاضلاب روستایی خوزستان گفت:با وجود استاندارد‌بودن از نظر مولفه‌های میکروبی، کیفیت آب شرب روستاهای مناطق جنوبی خوزستان از حد استاندارد پائین‌تر است.

عبدالحمید گرامی پور در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: کیفیت آب شرب روستاهای مناطق جنوبی خوزستان از حد استاندارد پائین‌تر است.

وی با اشاره به وضعیت آب رودخانه‌های خوزستان افزود: مهم‌ترین عامل در کاهش کیفیت آب شرب این مناطق، افزایش شوری آب رودخانه است.

معاون بهره برداری اداره کل آب و فاضلاب روستایی خوزستان گفت: کاهش دبی رودخانه‌های خوزستان یکی از عوامل افزایش EC آب در روستاهای خوزستان است.

وی بیان کرد: همچنین کاهش آب رودخانه های خوزستان سبب برگشت آب دریاها به رودها می‌شود و این موضوع نیز عاملی برای کاهش کیفیت آب شرب است.

گرامی پور درباره سالم بودن آب روستاهای جنوبی خوزستان عنوان کرد: البته آب روستاهای خوزستان از نظر مولفه‌های میکروبی سالم است.

وی تاکید کرد: آب شرب مصرفی در روستاهای خوزستان همیشه کنترل می‌شود و آزمایشات بهداشتی بر روی آن انجام می‌شود.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.