عکس/ ۱۰۴ سال پیش؛ حمل نفت با شتر از بهمنشیر

تصویر حمل محموله نفتی توسط کاروان شتر از روی پل رودخانه بهمنشیر در دهه ۱۲۹۰ را ببینید.
۳۹۵۰۹_۴۱۹