پل بزرگ کارون + عکس

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: سد کارون ۴ که آبگیری شد، جاده اردل به ایذه نیز زیر آب رفت، از این رو برای جبران بسته شدن این جاده، ایجاد جاده های جایگزین و پل بزرگ کارون ۴ در دستورکار وزارت نیرو و دولت قرار گرفت. پل بزرگ کارون ۴ پس از سالها به دست توانمند مهندسان ایرانی به روی مردم گشوده شد تا در نهایت یک شهرستان دوباره از بن بست خارج شود. پل کارون ۴ روز سه شنبه به عنوان نماد صنعت پل سازی ایرانی با حضور معاون اول رییس جمهوری به بهره برداری رسید.

شهرکرد / پل بزرگ کارون 4

شهرکرد / پل بزرگ کارون 4

شهرکرد / پل بزرگ کارون 4

شهرکرد / پل بزرگ کارون 4

شهرکرد / پل بزرگ کارون 4

شهرکرد / پل بزرگ کارون 4

شهرکرد / پل بزرگ کارون 4

شهرکرد / پل بزرگ کارون 4

شهرکرد / پل بزرگ کارون 4

شهرکرد / پل بزرگ کارون 4

شهرکرد / پل بزرگ کارون 4

شهرکرد / پل بزرگ کارون 4

شهرکرد / پل بزرگ کارون 4

شهرکرد / پل بزرگ کارون 4

شهرکرد / پل بزرگ کارون 4

شهرکرد / پل بزرگ کارون 4

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.