۱۲ طرح انتقال آب از سرشاخه‌های کارون و دز در حال انجام است

رئیس انجمن صنفی کشاورزان خوزستان گفت: در حال حاضر ۱۲ طرح انتقال آب از سرشاخه‌های دز و کارون در حال انجام است که این سبب کاهش تولیدات کشاورزی در خوزستان شده است.

به گزارش تسنیم، مسعود اسدی امروز در همایش فرهنگ و مدیریت چهادی اظهار داشت: میزان آب انتقالی از رودخانه‌های خوزستان به فلات مرکزی براساس سرانه مصرف اعلام شده توسط وزارت نیرو به اندازه آب مورد نیاز ۴۵ میلیون نفر است.

وی افزود: این انتقال آب در صورتی انجام می‌شود که شورای عالی آب انتقال بین حوضه‌ای آب به جز برای موارد آشامیدنی را ممنوع اعلام کرده است.

رئیس انجمن صنفی کشاورزان خوزستان گفت: کشاورزی خوزستان با این طرح‌های انتقال آب رو به نابودی می‌رود و این تهدید بزرگی برای تولیدات کشاورزی کشور و خوزستان است.

وی بیان کرد: در حال حاضر ۱۲ طرح انتقال آب از سرشاخه‌های دز و کارون در حال انجام است که این سبب کاهش تولیدات کشاورزی در خوزستان شده است.

اسدی عنوان کرد: انتقال آب رودخانه زهره به دشت لیروای و انتقال آب از سد کوثر برای شهرهای حاشیه خلیج فارس سبب از بین رفتن کشاورزی خوزستان در حوضه این رودخانه می‌شود.

وی اظهار داشت: سهم خوزستان از رودخانه کرخه ۳٫۵ میلیارد متر مکعب بود که پس از کاهش یک میلیارد متر مکعبی آن در سال‌های گذشته اکنون قرار است به ۹۰۰ میلیون متر مکعب کاهش پیدا کند.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.