مدیران خوزستانی به عنوان پرخاشگرترین مدیران مطرح شده اند

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: عبدالحسن مقتدایی گفت:مدیران استان خوزستان بهترین دفاع را در بحث آب،کشاورزی و رعایت حقوق شهروندان انجام داده اند تا آنجا که به عنوان پرخاشگرترین و عصبی ترین نوع مدیران مطرح شده اند.
عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان تاکید کرد:برای تولید کار ، رونق و توسعه در استان همه باید پای کار بیایند.
وی برای نمونه به  همدلی مسئولین اصفهانی رده بالای کشور اشاره کرد و گفت:بهترین جریان سازهای کشور اصفهانی ها هستند وقتی حرف توسعه می شود چپ ترین چپ و راست ترین راست آن ها یکی می شوند تا مشکل اصفهان را  حل کنند.
مقتدایی می گوید برای حل مشکلات استان اصفهان، جنتی و صفوی کنار هم قرار می گیرند اما در خوزستان اینگونه نیست.
مقتدایی گفت:در خوزستان وقتی می خواهد کاری صورت بگیرد این گروه یا آن گروه می آیند و تجمع برگزار می کنند.
وی تاکید کرد: در هیجان هیچ تصمیم کارشناسانه ای نمی شود گرفت.
استاندار خوزستان در خصوص تجمع کشاورزان درب استانداری همزمان با سفر ابتکار به اهواز گفت:مدیران استان خوزستان بهترین دفاع را در بحث آب،کشاورزی و رعایت حقوق شهروندان انجام داده اند تا آنجا که به عنوان پرخاشگرترین و عصبی ترین نوع مدیران مطرح شده اند.
وی ادامه داد:مدیران استان از این سو مردم را آرام می کنند ولی چون خودشان اهل درد هستند می دانند چگونه باید از حق مردم خوزستان دفاع کنند.