مدیران خوزستانی به عنوان پرخاشگرترین مدیران مطرح شده اند

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: عبدالحسن مقتدایی گفت:مدیران استان خوزستان بهترین دفاع را در بحث آب،کشاورزی و رعایت حقوق شهروندان انجام داده اند تا آنجا که به عنوان پرخاشگرترین و عصبی ترین نوع مدیران مطرح شده اند.
عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان تاکید کرد:برای تولید کار ، رونق و توسعه در استان همه باید پای کار بیایند.
وی برای نمونه به  همدلی مسئولین اصفهانی رده بالای کشور اشاره کرد و گفت:بهترین جریان سازهای کشور اصفهانی ها هستند وقتی حرف توسعه می شود چپ ترین چپ و راست ترین راست آن ها یکی می شوند تا مشکل اصفهان را  حل کنند.
مقتدایی می گوید برای حل مشکلات استان اصفهان، جنتی و صفوی کنار هم قرار می گیرند اما در خوزستان اینگونه نیست.
مقتدایی گفت:در خوزستان وقتی می خواهد کاری صورت بگیرد این گروه یا آن گروه می آیند و تجمع برگزار می کنند.
وی تاکید کرد: در هیجان هیچ تصمیم کارشناسانه ای نمی شود گرفت.
استاندار خوزستان در خصوص تجمع کشاورزان درب استانداری همزمان با سفر ابتکار به اهواز گفت:مدیران استان خوزستان بهترین دفاع را در بحث آب،کشاورزی و رعایت حقوق شهروندان انجام داده اند تا آنجا که به عنوان پرخاشگرترین و عصبی ترین نوع مدیران مطرح شده اند.
وی ادامه داد:مدیران استان از این سو مردم را آرام می کنند ولی چون خودشان اهل درد هستند می دانند چگونه باید از حق مردم خوزستان دفاع کنند.
مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.