بیش از نیمی از جمعیت دانش آموزان مدارس شبانه روزی خوزستان زنان هستند

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: یکی از مشاوران تدوین سند جامع آموزش و پرورش خوزستان گفت: ۵۲٫۸ درصد از جمعیت دانش آموزان مدارس شبانه روزی این استان را جمعیت زنان تشکیل می دهد.

وحید کیارشی اظهار کرد: این آمار در پی جمع آوری اطلاعات برای تدوین سند جامع آموزش و پرورش خوزستان به دست آمد.

وی گفت: دلیل این امر این است که بیشتر این افراد به دلیل ازدواج زود هنگام از تحصیل بازمانده اند.

وی اظهارکرد:دلیل رواج ازدواج زود هنگام در بین جمعیت دختر خوزستان، مجبور شدن بیشتر دانش آموزان دختر به ترک تحصیل است که در بزرگسالی برای ادامه تحصیل به مراکز آموزشی شبانه روزی مراجعه می کنند.

وی بیان کرد: همچنین آمارها نشان می دهد که میانگین سال های تحصیل در خوزستان وضعیت خوبی ندارد، به گونه ای که آمارترک تحصیل در مقاطع مختلف تحصیلی در کشور ۷٫۵ درصد و این آمار در خوزستان ۷٫۲۱درصد است.

کیارشی افزود: بالغ بر ۸۳٫۶ درصد از جمعیت خوزستان باسواد هستند که نسبت به میانگین کشوری کمتر است آمار کشوریبالغ بر ۸۴٫۸ درصد است.

وی گفت: همچنین تحقیقات در حوزه تحصیل دانش آموزان دوره های تحصیلی فنی و حرفه ای و کارو دانش نشان می دهدکه بالغ بر ۱۶ درصد جمعیت دانش آموز خوزستان در رشته فنی و حرفه ای ، و بالغ بر ۲۶ درصد از این جمعیت در رشته های کار و دانش مشغول به تحصیل هستند.

کیارشی با بیان اینکه تعداد دانش آموزان در خوزستان در حدود ۹۰۰ هزار نفر است اظهار کرد: میزان دانش آموزانی که به رشته های فنی و حرفه ای و فنی و مهندسی گرایش پیدا می کنند بسیار پایین است این در حالی است که خوزستان به این نیروها بسیار نیاز دارد.

مشاور تدوین سند جامع آموزش و پرورش خوزستان بیان کرد: میزان بهره وری از دوره تحصیل در بین دانش آموزان در خوزستان بسیار پایین است و بیشتر دانش آموزان با معدل بسیار پایین قبول می شوند.

وی گفت: آمار میزان دانش آموزان مردود به طور میانگین در کشور از کل دانش آموزان ۲۰ درصد است این درحالی است که این آمار در خوزستان بالغ بر ۳۴٫۲ درصد است.

در خوزستان در حدود۹۰۰ هزار دانش آموز مشغول به تحصیل هستند که این تعداد دانش آموز در هشت هزار و ۸۰۵ مدرسه با ۶۳ هزار و ۴۷۰ معلم در حال علم آموزی هستند.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.