شناسایی خواص دارویی “مهر گیاه” در خوزستان

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: رییس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان گفت : براساس تحقیقات محققان این مرکز ریشه ، ساقه ، برگ ، میوه و دانه های این گیاه دارای ترکیبات آلکالوییدهای متفاوتی هستند و بر اساس نتایج اولیه بدست آمده از آنالیز این گیاه در اهواز تاکنون یکصد ترکیب شناخته شده است که با منابع علمی مستند مطابقت دارد.

احمد نادری افزود بر اساس منابع علمی «مهر گیاه» بعنوان مخدر ،خواب آور ، آرام بخش ،مسهل و محرک جنسی شناخته می شود و در گذشته هنگام زایمان و برای کاهش درد از آن استفاده می کردند . وی همچنین به مشخصات این گیاه اشاره کرد و گفت : مهر گیاه دارای ریشه ضخیم و گوشتی و بیشتر دو شاخه می باشد و شکل ظاهری ریشه آن شباهت به ساختار بدن انسان دارد و به همین خاطر افسانه های زیادی درباره آن ساخته شده است.
مهر گیاه در سال ۱۳۹۲ توسط محققین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در منطقه شیمبار در شمال شرق استان جمع آوری و شناسایی شد و در مجله گیاهشناسی ایران در سال ۹۳ بنام نگارندگان گزارش « دیناروند ،هویزه » ثبت
مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.