قائم مقام وزیر کشور: استانداران معتقد به گفتمان رئیس جمهور منصوب خواهند شد

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: قائم مقام وزیر کشور در خصوص تغییر استانداران گفت: جابه جایی استانداران یک فرآیندی دارد. استاندار عالی ترین مقام دولت در استان است و برای تغییر در استانداران نیز شرط لازم و هم شرط کافی وجود دارد و استانداری که منصوب می شود از سوی هیئت وزرا رای می گیرد. وزارت کشور به صورت مرتب و مستمر در حال ارزیابی استانداران است و اگر زمانی استانداری شرایط دولت یا احیانا نظرات دولت را نتواند تامین کند، ممکن است در ارزیابی ها دولت به این نتیجه برسد که او را تغییر دهد.»

*تمامی افراد منصوب دولت در سراسر کشور باید به گفتمان رئیس جمهور اعتقاد داشته باشند.
حسینعلی امیری در پایان در رابطه با این ادعا که ۷۰ درصد مدیران دولت قبل در استان ها هنوز بر مسند امور هستند اظهار کرد: «باید از بخش های مختلف دولتی سوال کرد. آنچه که مربوط به وزارت کشور است باید گفت کسانی که در مسندهای سیاسی مثل استانداری، فرمانداری و بخشداری منصوب می شوند حتما باید در گفتمان دولت تعریف شوند و به برنامه های دولت معتقد باشند و نه تنها در حد تکلیف اداری بلکه باید به گفتمان دکتر روحانی نیز اعتقاد داشته باشند.»
مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.