محمد حمیدی شهردار ملاثانی شد

عصر جنوب/ asrejonoob.ir:  محمد حمیدی بعنوان هشتمین شهرداری ملاثانی کار خود را آغاز کرد.پس از مدت ها کش و قوس و رفت و شد نامه ها و رایزنی های گسترده استانداری خوزستان به امضای حکم محمد حمیدی داد و ملاثانی هشتمین شهردار خود را شناخت هشتمین شهردار ملاثانی داد. در طول این مدت نقش و رایزنی نیروهای معتدل و اصلاح طلب در اهواز و استان توانست انتخاب شورای اسلامی را بر کرسی بنشاند و مقاومت ها را بشکند.اکنون میدان فراخ خدمت به این جوان خوشفکر و نیروی معتدل طرفدار دولت سپرده شده تا با همراهی و هم اندیشی سایر نخبگان و دلسوزان شهر آهنگ توسعه را سرعت بخشند و کاستی های دیروز را جبران نمایندپس از استیضاح «طاهر سالم زاده» شهردار سابق، اعضای شورای اسلامی شهر ملاثانی با تشکیل جلسات متعدد و بررسی سوابق کاری و مدیریتی نفرات پیشنهادی در نهایت با اکثریت آراء آقای محمد حمیدی را بعنوان شهردار جدید ملاثانی انتخاب و معرفی کردند.

لازم به یادآوری است محمد حمیدی از فرهنگیان شهر ملاثانی است که سوابقی همچون ۱) حدود ۸سال مدیر امورمالی و ذیحساب آموزش و پرورش شهرستان باوی ۲) ۲سال عضوکمیته تطبیق مصوبات(لوایح) سه شهرویس شیبان وملاثانی در فرمانداری۳ ) قریب دوسال عضو شورای شهر ملاثانی و عضو کمسیون مالی …. ۴ ) حضور در چندین دوره تخصصی مالی (مزایده ها.مناقصه ها.تنظیم بودجه .حسابرسی و..) – ۵)نفر اول منتخب مردم ملاثانی جهت شورای چهارم ، ۶)مدیر و مسئول کانون بسیج فرهنگیان شهرستان باوی حدود ۳ سال را در کارنامه خود دارد.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.