استاندار خوزستان: قراردادهای بزرگ با پیمانکاران بومی منعقد شود

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: استاندار خوزستان گفت: قراردادهای بزرگ در استان با پیمانکاران بومی منعقد شود و اگر لازم باشد پیمانکاران بومی را آموزش دهیم.

به گزارش ایرنا عبدالحسن مقتدایی روز چهارشنبه در نشستی با عنوان ‘خرید کالا’ در استانداری خوزستان با اشاره به لزوم واگذاری قراردادهای بزرگ در استان به پیمانکاران بومی، اظهار کرد: دادن قراردادهای کوچگ به پیمانکاران بومی نشان می دهد که پیمانکاران بومی دانش شرکت در مناقصه های درشت را ندارند و یا فرصت به آنها داده نمی شود به همین دلیل شاید در این زمینه لازم باشد پیمانکاران بومی را آموزش دهیم.

وی افزود: باید تلاش کردتا کار به پیمانکاران داخلی داده شود و در صورت لزوم هم اگر از پیمانکاران غیربومی استفاده می شود باید گردش پول آنها در داخل استان باشد.

مقتدایی با بیان اینکه برای افزایش خرید داخل استان باید تبلیغات را قوی کرد، گفت: قرار شد شرکت های توزیع کننده نیز توجیه شوند و شیوه توزیع در قالب برنامه های آموزشی باید ارائه شود.

استاندار خوزستان ادامه داد: قرار است به سمت بازار مصرف مردمی از تولیدات داخل استان برویم که ستادهای شهرستانی در این زمینه فعال شوند.

وی در خصوص سهم استفاده از بیمه در استان خوزستان بیان کرد: آمار تلفات و خسارات مالی در استان در ابتدای سال جاری کاهش چشمگیری داشته است که به دلیل سرمایه گذاری در بحث آموزش بوده است.

مقتدایی افزود: جایگاه شرکت های بیمه ای در استان باید تبیین شود و همه شرکت های بیمه ای در استان توجیه شوند.

همچنین در این جلسه احمد سیاحی، معاون عمرانی استانداری خوزستان اظهار کرد: اگر واقعا آمار خرید کالا از استان صحت داشته باشد، پس چرا این همه بیکار در استان وجود دارد.

وی افزود: در استان خوزستان ۱۶ درصد قراردادها با پیمانکاران غیربومی منعقد می شود که معادل ۱۱۰ فقره قرارداد است و کل قراردادها با پیمانکاران دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که ۶۵۷ میلیارد تومان آن با پیمانکاران بومی و یک هزار و ۴۸۱ میلیارد تومان آن با پیمانکاران غیربومی است.

سیاحی گفت: قراردادهایی بزرگی که بیشترین تاثیر را در چرخش مالی می توانند داشته باشند با پیمانکاران غیربومی منعقد شده است و تنها قراردادهای کوچک به پیمانکاران بومی واگذار می شود.