رکورد بکاربردن آسفالت در خوزستان شکست

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: مدیر ساخت و توسعه راه های اصلی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان گفت: پارسال یک میلیون تن برای آسفالت راه های خوزستان استفاده شد که این رقم در تاریخ راهسازی خوزستان یک رکورد جدید است.

بهرام سیف اظهار کرد: این میزان آسفالت برای بهسازی و احداث راه های خوزستان استفاده شده است.

وی گفت: از این مجموع، ۷۳۳ هزار تن در راه های اصلی، ۲۰۰هزار در راه های روستایی و بقیه برای راهداری مورد استفاده قرار گرفت.

وی افزود: میزان بکاربردن آسفالت در خوزستان در سال ۹۰، ۳۹۲هزار تن، سال ۹۱ ، ۲۵۴ هزار تن و سال ۹۲، ۳۸۱ هزار تن بود.

سیف گفت: عمده این میزان آسفالت در مسیرهای اهواز – اندیمشک، دزفول – شوشتر، بستان – چذابه، هندیجان – دیلم، شوشتر – اهواز ، آبادان – اهواز و بستان – سوسنگرد استفاده شد.

خوزستان با برخورداری از پنج هزار و ۱۵۰ کیلومتر جاده ارتباطی و ۱۱ هزار کیلومتر راه روستایی از نظر طول راه ها رتبه پنجم کشور را داراست.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.