کیانوش راد در نشست شهرستان های شورای هماهنگی جبهه اصلاح طلبان خوزستان: خاتمی نماد اصلاحات است

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: نشست شهرستان های شورای هماهنگی جبهه اصلاح طلبان استان خوزستان در روز یکشنبه و با حضور تمامی شهرستان ها برگزار شد.

محمد کیانوش راد در این نشست به تبیین موضوع ” اصلاحطلبی چیست و اصلاح طلب کیست ” پرداخت.

کیانوش راد با توضیح مفهوم اصلاح طلبی گفت : اصلاح طلبی را گاه در معنای عام و گاه در معنای خاص تعریف می کنیم.  اصلاح طلبی به عنوان. ” یک روش ” و اصلاح طلبی به عنوان یک جریان متعین و خاص و شناخته شده در ایران .   در اصلاح طلبی به عنوان یم روش ، طیفی وسیعی از افکار و با اهداف بعضا متفاوت را می توان دید، اما وجه مشترک همه انها نه در چه خواستن ، بلکه در چگونه خواستن است.

چگونه خواستن به معنای پذیرش روش مسالمت آمیز و قانونی در پی گیری اهداف سیاسی است.  انا در اصلاح طلبی به معنای خاص ، روشی است که با اهداف مشخص ، و با تکیه به اسلام ، ایران ، قانون اساسی و روش مسالمت آمیز دنبال می شود و خاتمی نماد و رهبر ان است.

وی در ادامه گفت : ما اصلاح طلبانی هستیم که محوریت خاتمی ، و راه و روش و منش خاتمی را قبول کرده ایم و حول محور ایشان حرکت سیاسی خویش را تنظیم می کنیم.

و در ادامه گفت : اصلاح طلبی برای اصلاح طلبان واقع بین ، الزامات و مقتضیات خاص خود را ایجاد می کند و اصلاح طلب واقع بین ، انها را در نظر خواهد داشت.  ۱- اصلاح طلب ، منافع جامعه را بر منافع فردی خویش ترجیح می دهد. ٢- اصلاح طلب واقعی ، خرد جمعی را بر خود فردی خویش ترجیح می دهد و لزوم خرد جمعی پایبند است. ٣-  اصلاح طلب ، به تحرلات جامعه بصورتی جامع نگر نظر می کند و نه نگاهی تک ساحتی . در این نگاه ، تنها و منحصرا سیاست مبنای کنش سیاسی نیست. ، بلکه به فرهنگ ، اقتصاد ، و مسایل اجتماعی توامان نظر دارد. ۴-  اصلاح طلب ، اهداف را در هر مرحله ای بر افراد و شخصیت ها، ترجیح می دهد و انرا مقدم می دارد. ۵- اصلاح طلب تنها به قدرت و به ورود به دولت نمی اندیشد ، و تحولات جامعه محور را بر تحولات دولت محور رجحان می دهد.  ۶- اصلاح طلب ، قوم گرا نیست. ، اما به حقوق اقوام باور دارد و از مطالبات قانونی و برحق اقوام پیشتیبانی می کند.  اطلاح طلب انسان محور است. نه قوم محور .  ٧-  و بالاخره اصلاح طلب واقعی ، هرگونه تغییری را از خود و از گروه خویش آغاز می کند.

کیانوش راد در ادامه با بیان اینکه اصلاح طلبان را می توان بر اساس رعایت این شاخص ها از یکدیگر تفکیک کرد گفت : اصلاح طلبان نیز چند دسته هستند: ١-  اصلاح طلبان پوششی.  که صرفا شعار اصلاحات را ابزاری بر دستیابی به پول و پست می دانند و باوری اصیل به این مفاهیم ندارند.  ٢- اصلاحطلبان بدلی که اصلاح طلب نیستند بلکه به فرموده و با پرچم اصلاحات در صف اصلاح طلبان می آیند و به آنان اعتمادی نیست.  ٣- اصلاح طلبان موسمی.  کسانی که دلشان با اصلاحات است اما در تنها در هنگام بیخطر بودن ، وارد میدان می شوند.  ۴-  اصلاح طلبان احساسی که بدلیل نگاه صرف آرمان گرایانه و بدون توجه به بستر های واقعی جامعه ایران موضع گیری می کنند. ۵- اصلاح طلبان واقع بین و معتدل.  کسانی که با تکیه بر قانون و روش های مسالمت آمیز ، وپی گیری هلی مستمر ، راه اصلاحی را با خرد جمعی به پیش می برند.

وی گفت. اصلاح طلبان  پوششی و اصلاح طلبان بدلی ، غیر قابل اعتماد و برای حرکت اصلاحی ، از راه و روش های انحرافی بهره می گیرند.

دکتر کیانوش راد سال پیش رو را سالی مهم ارزیابی نمود و برنامه اصلی اصلاح طلبان را انتخابات مجلس خبرگان رهبری. و انتخابات مجلس شورای اسلامی خواند.

وی گفت : از هم اکنون مجمع اصلاح طلبان در  شهرستان ها باید با ایجاد راهکارهای مناسب در تجمیع کلیه اصلاح طلبانی که محوریت آقای خاتمی را پذیرفته اند  کوشا باشند.  بحث ممنوعیت انتشار تصویر آقای خاتمی ، از وحشت جناح اصول گرا حکایت دارد.  اما همان گونه که حصر ، کروبی مقاوم میر حسین موسوی عزیز ورهنود روشنگر بحایی نرسیده است.  حصر خبری خاتمی هم به نفع جنبش اصلاحات خواهد بود.

در پایان نظرات مختلف مجامع اصلاح طلبان شهرستان ها توسط ، نمایندگان شهرستان ها مطرح و به بحث گذاشته شد. و در پایان جلسه ، اعضاء شرکت کننده در این همایش استانی ، در دیدار نوروزی اصلاح طلبان استان خوزستان شرکت کردند.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.